Psaní a čtení0,-
438,-
0
438
0
438
usbj5xdwgr1ft14p