Psaní a čtení0,-
411,-
0
411
0
411
05wmsc9w8v61714w