Psaní a čtení0,-
551,-
0
551
0
551
8ngr0jenuqdd1wns