Psaní a čtení0,-
411,-
0
411
0
411
fsew2d6c1p3su6a8