Cíle společnosti

V návaznosti na dosud přijaté strategické záměry, které se nám daří úspěšně plnit, budeme se i v dalším období usilovat o zkvalitnění našich služeb. Chceme co nejlépe vyhovět požadavkům zákazníků a neustále se přizpůsobovat změnám trhu. Základní strategické cíle firmy LUTRA MEDICAL s.r.o. jsou orientované:

  • na udržení a zlepšení tržní pozice firmy v oblasti distribuce zdravotnických prostředků a dezinfekce,
  • na zvyšování produktivity práce,
  • na snižování vlastních nákladů a udržení cenově konkurenceschopné zboží,
  • na trvalé zvyšování výkonnosti společnosti, upevňování finanční disciplíny a tvorbu odpovídajících finančních rezerv,
  • na zkracování doby od příjmu objednávky po její realizaci.