Používání cookies

E-shop může používat tzv. cookies. Cookies umožňují používat nákupní košíky a personalizovat vaši zkušenost na našem e-shopu, informují nás o tom, jaké části našeho e-shopu lidé navštěvují, pomáhají nám měřit efektivitu reklam a webových hledání a poskytují nám vhled do chování uživatelů. Na základě těchto informací potom můžeme zkvalitňovat naši komunikaci a produkty.

Pokud chcete cookies zablokovat ve webovém prohlížeči Safari, otevřete jeho Předvolby a na panelu Soukromí nastavte blokování cookies. Na iPadu, iPhonu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení a v části Safari změňte nastavení cookies. V případě jiných prohlížečů si postup blokování cookies zjistěte od jejich dodavatelů.

Protože se cookies na našem e-shopu používá, jejich blokování vám může zabránit používat některé části e-shopu. Cookies používané na našem eshopu jsou rozděleny do kategorií podle pravidel dokumentu ICC UK Cookie Guide. Na našem e-shopu a dalších online službách používáme následující kategorie:

Kategorie 1 - Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro procházení e-shopu a používání jeho funkcí. Bez těchto cookies nemohou fungovat služby jako nákupní košík nebo elektronická fakturace.

Kategorie 2 - Výkonové cookies

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak používáte e-shop – například jaké stránky navštěvujete nejčastěji. Tato data mohou být používána k optimalizaci e-shopu a zjednodušování orientace na něm. Tyto cookies rovněž slouží k informování partnerských subjektů o tom, že jste na některých z našich webů přešli ze stránek partnera nebo že vaše návštěva byla výsledkem nákupu produktu nebo služby od nás, včetně detailů o nakoupeném produktu nebo službě. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás identifikovaly. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookie jsou sdružovány, a tedy jsou anonymní.

Kategorie 3 - Funkční cookies

Tyto cookies umožňují e-shopu pamatovat si vaše volby při procházení. V cookie můžeme například uložit vaši geografickou polohu, aby bylo zaručeno, že budeme zobrazovat webové stránky lokalizované pro vaši oblast. Také si můžeme pamatovat prvky jako velikost textu, písma a další přizpůsobitelné prvky webu. Tyto cookies se rovněž mohou používat ke sledování toho, jaké produkty nebo videa jste si už prohlédli, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování. Informace shromažďované těmito soubory cookie vás osobně neidentifikují a nelze je použít ke sledování vašeho prohlížení jiných webových stránek než e-shopu.

Informace o zpracování osobních údajů
Pro informační systém: IS cookies


Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle § 19 a § 20 Zákona č.18 / 2018Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení")

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatelem zpracovávají Vaše osobní údaje je Vidra a spol. s r. o., Štěrková 8, 011 96 Žilina, IČO 31 589 561, email: info@vidra.sk

Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracovávání

Účelem zpracování osobních údajů je: poskytování a zlepšování služeb vývoj nových služeb, ochrana uživatelů a zajišťování efektivního vyhledávání a reklamy.Osobní údaje se zpracovávají na základě: §13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním cookies prosím, změňte nastavení Vašeho prohlížeče v sekci Nastavení.

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se neprovádí.

  • Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: uživatelé webové stránky provozovatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: informace o tom, zda je uživatel přihlášen, potvrzení odsouhlasení zobrazené informace cookies, identifikátor pro předvyplnění formulářů, přihlášení uživatele, nastavení zobrazení počtu produktů na stránce, zvolený pohled na produkty, měření chování návštěvníků stránky přes Google Analytics, údaje potřebné pro funkčnost chatu, relace reklam na základě předchozích interakci a procházení webu.

  • Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům než jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem (zejména zprostředkovatelem), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

Jiný oprávněný subjekt obecně závazný právní předpis v podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Smluvní partner (na základě smlouvy)

§ 34 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

E LINKX, a. s., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25847180

Se souhlasem dotyčné osoby, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

  • Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

  • Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získané

Přímo od dotyčné osoby (prostřednictvím web stránky provozovatele)

  • Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu.

  • Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

  • Práva dotčené osoby

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: info@vidra.sk, nebo písemně na adresu provozovatele.

  • Povinnost poskytnutí osobních údajů

Dotyčná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonnou / smluvní požadavkem), v případě jejich neposkytnutí provozovatel nebude sledovat a vyhodnocovat chování uživatele web stránky pro zabezpečení poskytování, zlepšování a vývoje nových služeb, ochrany uživatelů a zajišťování efektivního vyhledávání a reklamy.