Hledat
Kategorie
  Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.
   KontaktPorovnat
   Všechny kategorie
   Uživatelské menu
   Všechny kategorie

   Reklamace

   Reklamační řád
   (Práva z vadného plnění)

   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku).

   2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení. Má-li zboží vadu, za kterou odpovídá prodávající a vztahuje se na něj záruka, má kupující právo zboží u prodávajícího reklamovat pro rozpor s kupní smlouvou. Pro posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo při vrácení prodávajícímu čisté, kompletní a vrácen v souladu s obecně závaznými hygienickými předpisy anebo hygienickými zásadami. Prodávající je oprávněn odmítnou převzetí zboží a zahájení reklamačního řízení, pokud vrácené zboží nebude splňovat výše uvedené podmínky.

   3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

   4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
   a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
   b) na odstranění vady opravou zboží,
   c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   d) odstoupit od smlouvy.
   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

   5. Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud prodávající způsobil vadu zboží sám kupující před převzetím zboží o vadě věděl, byl na vadu výslovně upozorněn anebo byla na zboží z důvodu jeho vadnosti poskytnuta kupujícímu sleva z kupní ceny vady byly způsobeny neodborným zásahem či manipulací se zbožím po jeho dodání.

    

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Zobrazit košík

   Zboží bylo přidáno do porovnání

   Prosím čekejte...
   Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později