Pytel rozpustný VIDRAKód 551075007
Dostupnost Skladem
Minimální odběr: 25 Kus

Pytel rozpustný ve vodě z polyvinyalkohol plastu a je určen hlavně pro manipulaci se znečištěným nebo infikovaným oblečením pro zajištění maximální hygieny a bezpečnosti při práci s infikovaným materiálem. Materiály jako například ložní přikrývky nebo ložní prádlo nebo oblečení, mohou představovat potenciální riziko při práci hlavně zaměstnanců nemocnic a jiných zařízení. Pytel rozpustný ve vodě nepředstavuje žádné riziko vůči vnějšímu prostředí během celého procesu výroby a použití. Pytel rozpustný se během procesu použití zcela rozpustí, aniž došlo k znečištění praných materiálů.

Benefity

  • snižuje riziko kontaminace personálu infekčním prádlem
  • pytel již není nutné otevírat
  • rozpouští se při teplotě 45°C

Vlastnosti

  • rozměry: 710mm x 990 mm, tloušťka fólie je 25µm
  • neobsahuje žádné těžké kovy a toxické látky
  • může mít mírný zápach kyseliny octové

Balení: 25ks v PE obalu, 100ks / karton

Skladovací podmínky:
Je nutné zabránit náhodnému kontaktu s vodou, protože produkt je rozpustný ve vodě. Pytle rozpustné udržujte zapečetěné v jejich ochranném obalu, dokud nejsou připraveny k použití. Po vyjmutí sáčku z obalu ponechejte zbývající v obalu. To poskytuje určitou míru ochrany před nežádoucí vlhkosti. Balení uchovávejte vždy v zapečetěném stavu. Skladujte na suchém a chladném místě. Skladujte při teplotě od 7-30° C a při maximální vlhkosti 20-70%.

Exspirační doba: 3 roky od data výroby, při dodržení požadovaných podmínek na uskladnění.

Návod k použití:
Nepřetěžujte pračku přes její jmenovitou kapacitu.
Zajistěte, že teplota vody dosáhne během pracího cyklu nejméně 5° C po dobu nejméně 15 minut.
Voda s teplotou 45° C by měla kroužit kolem pytle s prádlem 1 minutu před tím, než bude prací prášek vstříknut do bubnu. Perte prádlo při teplotě 45° C minimálně dalších 20 minut.
Aby se zachovala pevnost a integrita filmu pytle rozpustného před použitím, zabraňte jakémukoliv kontaktu s vlhkostí.
Uzavřené pytel umístěte do bubnu pračky, jako první vkládejte do pytle suché prádlo, nevkládejte do pytle vlhké věci, mějte na paměti, že pytel je velmi citlivý na vlhkost v jakékoliv podobě.

Upozornění:
Výrobek je určen pro profesionální prádelny.
Výrobek je za normálních podmínek prostředí stabilní.
Zabraňte kontaktu s plameny a silnými oxidačními činidly.


Nové hodnocení