Banka odmerná ciachovaná 50 ml, trieda A, bez zátky